-->>   

تاریخ و زمان


دوشنبه ۵ فروردين
۱۳۹۸

18. رجب 1440


25. مارس 2019

جملات آموزنده


******************************
معافیت مالیاتی بیماران خاص PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 
چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۴۶
طبق مادۀ 137 قانون مالیاتهاي مستقیم هزينه‌هاي  درماني پرداختي هر  مؤدي بابت معالجة‌ خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اين که اگر دريافت‌کننده مؤسسة  درماني يا پزشک مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به‌ تأييد وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي به علت فقدان ‌امکانات لازم معالجه در خارج  از ايران صورت گرفته است پرداخت‌ هزينة مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي‌ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکي رسيده باشد، همچنين حق بيمة پرداختي هر شخص حقيقي ‌به مؤسسات بيمة ايراني  بابت بيمة عمر و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي‌گردد.
در مورد معلولان و بيماران ‌خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذکور هزينه مراقبت  و توانبخشي آنان نيز قابل کسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا  شخصي که تکفل او را عهده دار است مي‌باشد.

منبع:
وب سایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://www.intamedia.ir

نظرات (0)