-->>   

تاریخ و زمان


چهارشنبه ۲۹ خرداد
۱۳۹۸

15. شوال 1440


19. ژوئن 2019

جملات آموزنده


******************************
روزنۀ امید در درمان "ام اس" توسط سلول های بنیادی PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۵۳

مطابق اعلان "انجمن ملی ام اس امریکا" تحقیقات در مورد تمام انواع سلول های بنیادی در بیماری ام اس، امیدوار کننده بوده است. این تحقیقات درک ما را از بیماری بهتر می کند و راههای جدیدی را برای درمان پیش روی ما می گذارد.

سلولهای بنیادی ،سلولهای تخصص نیافته ای در بدن هستند که قابلیت این را دارند که به سلولهای تخصص یافته مانند سلول قلب،مغز،کبد و ... تبدیل شوند .از این خاصیت ،اخیراً در درمان برخی بیماریها از جمله بیماری ام اس استفاده شده است
انواع مختلفی از سلولهای بنیادی وجود دارد و تحقیقات متفاوتی درباره تاثیر هریک از این انواع در بیماری ام اس وجود دارد .اما در حال حاضر مفید بودن هیچ یک از درمانهای مذکور ثابت نشده است . تاکنون از سلولهای بنیادی بند ناف ،جفت و خون یا مغز استخوان در بیماری ام اس استفاده شده است .
این روش درمانی بنام های پیوند مغز استخوان ،پیوند سلولهای بنیادی اتولوگ و ... عنوان می شود .نحوه انجام کار به این صورت است که ابتدا سلولهای بنیادی خود فرد را از جریان خون او میگیرند و ذخیره می کنند.باقیمانده سلولهای ایمنی فرد را از طریق شیمی درمانی یا اشعه درمانی و یا هر دو نابود می کنند .سپس سلولهای بنیادی ذخیره شده را به فرد تزریق می کنند (بداخل نخاع یا مغز ) .نهایتاً این سلولهارشد می کنند و سلولهای ایمنی جدیدی را میسازند . شاید بتوان امیدوار بود که سلولهای ایمنی جدید دیگر به میلین یا سایر بافت های مغز حمله نکنند و فرد در واقع یک سیستم ایمنی کاملاً جدیدی خواهد داشت .

انجمن ام اس ایران نیز همگام با سایر مراکز علمی دنیا از جمله انجمن ملی ام اس آمریکا ، تاکید می کند که در حال حاضر درمان با سلولهای بنیادی یک درمان تحقیقاتی است هرچند روزنه های امیدوار کننده برای این نوع درمان وجود دارد اما در حال حاضر انجام این درمان فقط در قالب مطالعات و تحقیقات کاملاً علمی و حساب شده ممکن می باشد.

نظرات (0)